Основні вкладки

.Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради міста Кременчука Полтавської області є виконавчим органом Кременчуцької міської ради, який належить до спеціально уповноважених органів містобудування та архітектури, що створюється міською радою, підзвітне та підконтрольне міській раді, підпорядковується виконавчому комітету Кременчуцької міської ради, міському голові.
Управління утворюється Кременчуцькою міською радою у складі виконавчого органу для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері містобудування та архітектури на території міста Кременчука.
Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами профільного міністерства, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, розпорядженнями міського голови, прийнятими в межах їх компетенції, вимогами Державного стандарту України ДСТУ ISO 9001:2009, Міжнародного стандарту ISO 9001:2008, а також Положенням про управління.

Управління містобудування та архітектури