Основні вкладки

Основні завдання та функції Управління земельних ресурсів:
- реалізація державної та самоврядної політики у галузі використання та охорони земель, підготовка і подання до міської ради пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин.
- створення умов для раціонального і економічно обґрунтованого використання земель міста
- організація виконання робіт з розроблення та реалізації плану земельно-господарського устрою території міста
- здійснення самоврядного контролю за додержанням власниками землі та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання.
- виявлення землі, що використовуються не за цільовим призначенням, з порушенням установлених законодавством вимог
- розробка і подання міській раді необхідних розрахунків і обгрунтування програм робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, реалізації заходів щодо раціонального використання та охорони земель, а також забезпечує використання за цільовим призначенням асигнувань, що виділяються на ці роботи, та здійснює систематичне інформування про їх виконання
- виконання функцій замовника робіт та послуг, пов’язаних з здійсненням землеустрою, моніторингу земель, грошовою оцінкою земель, раціональним використанням і охороною земель, розробкою необхідного програмного забезпечення.
- перевірка комплектації землевпорядної документації, на підставі якої готуються проекти рішень міської ради, в межах її повноважень, крім повноважень переданих районним радам у місті
- координація діяльності фізичних і юридичних осіб, що мають ліцензії на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт
- здійснює наповнення бази даних програми АКРП (аналіз контролю ресурсних платежів) орендної плати за землю юридичними та фізичними особами та контролює надходження її до бюджету міста
- участь у виборі земельних ділянок під розміщення об’єктів будівництва, узгоджує проекти рішень(висновків) міської ради про попереднє погодження місць розташування об’єктів, передачу і придбання земельних ділянок у власність, вилучення (викупу) та надання земель у користування, в тому числі в оренду
- організація спільно з уповноваженим органом, визначеним рішенням міської ради, проведення земельних аукціонів та конкурсів та інш.

Управління земельних ресурсів