Основні вкладки

Управління забезпечення діяльності ради виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області є виконавчим органом Кременчуцької міської ради Полтавської області.
Управління забезпечення діяльності ради утворюється міською радою для вирішення питань місцевого самоврядування у частині реалізації функцій та повноважень депутатів Кременчуцької міської ради як представницького органу територіальної громади м.Кременчука, що діє від територіальної громади та у інтересах територіальної громади м.Кременчука. Є підзвітним і підконтрольним міській раді, міському голові та безпосередньо підпорядковується секретарю міської ради.
Управління забезпечення діяльності ради у своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеві вибори», «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), «Про статус депутатів місцевих рад» (зі змінами), «Про запобігання корупції», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Земельним кодексом України, іншими законодавчими актами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, актами законодавства, нормативними документами стосовно державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, вимогами стандарту ISO 9001:2008, Регламентом Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі - Кременчуцької міської ради ), іншими рішеннями Кременчуцької міської ради, рішеннями виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, розпорядженнями міського голови, посадовими інструкціями працівників Управління забезпечення діяльності ради та Положенням про Управління.

Департамент забезпечення діяльності ради