Основні вкладки

Управління державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області є виконавчим органом Кременчуцької міської ради Полтавської області, який утворюється Кременчуцькою міською радою.
Управління у своїй діяльності підзвітне і підконтрольне Кременчуцькій міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Кременчуцької міської ради, міському голові та першому заступнику міського голови.
У своїй діяльності Управління керується Конституцією і Законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Кременчуцької міської ради і виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, а також Положенням про управління.
З питань організації і методики ведення роботи у сфері державної реєстрації Управління враховує рекомендації Міністерства юстиції України.

Управління державної реєстрації