Основні вкладки

Організаційно-контрольний відділ утворюється розпорядженням міського голови у загальній структурі апарату виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.
Організаційно-контрольний відділ є підзвітним і підконтрольним виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, міському голові та знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні міському голові.
Організаційно-контрольний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Кременчуцької міської ради Полтавської області, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та Положенням про відділ.

Теги

Організаційно-контрольний відділ апарату міського голови