Основні вкладки

Організаційно-контрольний відділ утворюється розпорядженням міського голови у загальній структурі апарату виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.
Організаційно-контрольний відділ є підзвітним і підконтрольним виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, міському голові та знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні міському голові.
Організаційно-контрольний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та Положенням про відділ.

Теги

Організаційно-контрольний відділ апарату міського голови