Основні вкладки

Основні завдання та функції КП «Муніципальна варта»:
- здійснення заходів, спрямованих на забезпечення збереження цілісності майна, відвернення та недопущення безпосередніх посягань на таке майно, припинення несанкціонованого доступу до нього, охорона власності та фізичних і юридичних осіб незалежно від форм власності на договірних засадах та в інших випадках, передбачених чинним законодавством та локальними актами;
- забезпечення та створення належних умов для виконання рішень міської ради та її виконавчих органів, реалізації і захисту майнових прав територіальної громади міста Кременчука;
- здійснення контролю за станом майнової безпеки об’єктів охорони;
- надання послуг з охорони громадян, а також власності громадян, юридичних осіб приватного та публічного права;
- здійснення в порядку, встановленому чинним законодавством заходів з підтримання правопорядку в місцях розміщення об’єктів, які охороняються;
- проведення спільно з працівниками Національної поліції заходів щодо попередження та припинення правопорушень;
- здійснення іншої господарської діяльності, не забороненої законом.

Теги

Комунальне підприємство «Муніципальна варта»