Основні вкладки

Предметом діяльності Підприємства є:
- організація і розроблення проектної документації згідно з
затвердженим планом, договором та фінансовим забезпеченням
замовниками;
- проведення технічного обстеження будівель і споруд та підготовка
висновків щодо їх надійності та можливості подальшої експлуатації;
- створення найбільш сприятливих і безпечних умов праці працівників.
- установлення ділових зв'язків між підприємствами, метою яких є
розроблення проектної документації по створенню об’єктів містобудування

Теги

Комунальне госпрозрахункове підприємство «Креміньміськпроект» Кременчуцької міської ради Полтавської області