Основні вкладки

Департамент (Центр надання адмiнiстративних послуг у місті Кременчуці) створений Кременчуцькою мiською радою Полтавськоi області як ii виконавчий орган з метою забезпечення доступностi та спрощення одержання адміністративних послуг під час їх надання у вiдповiдностi до Конституцii Украiни та законiв Украiни.
Департамент пiдконтрольний та пiдзвiтний Кременчучькiй мiськiй радi Полтавськоi областi.
Органiзацiйне забезпечення та оперативний контроль за діяльністю Департаменту здiйснює виконавчий комітет Кременчуцъкої міської ради Полтавськоi областi.

Департамент "ЦНАП у м. Кременчуці"