Основні вкладки

Департамент фінансів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі - Департамент) є виконавчим органом Кременчуцької міської ради Полтавської області, що утворюється відповідно до чинного законодавства, є підзвітним та підконтрольним міській раді та Департаменту фінансів Полтавської обласної держадміністрації, підпорядкований виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та міському голові.
Департамент є правонаступником фінансового управління виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.
Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, Державної Казначейської служби України, рішеннями Полтавської обласної, Кременчуцької міської рад, виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, прийнятими у межах їх компетенції, вимогами Державного стандарту України ДСТУ ISO 9001:2001, Міжнародного стандарту ISO 9001:2008, а також положенням про Департамент.

Департамент фінансів