Основні вкладки

Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області є виконавчим органом Кременчуцької міської ради. Департамент освіти утворюється міською радою для реалізації завдань місцевого самоврядування у сфері освіти та є підзвітним і підконтрольним міській раді, що його утворила, і підпорядковується виконавчому комітету Кременчуцької міської ради і міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольне Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.
Департамент освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, вимогами Міжнародного стандарту ISO 9001:2008, Державного стандарту України ДСТУ ISO 9001:2009, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями обласної державної адміністрації, наказами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради, виконавчого комітету міської ради та розпорядженнями міського голови, а також Положенням.

Департамент освіти