Основні вкладки

Департамент державної реєстрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області є виконавчим органом Кременчуцької міської ради Полтавської області, який утворюється Кременчуцькою міською радою.
Департамент у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний Кременчуцькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Кременчуцької міської ради, міському голові та першому заступнику міського голови.
У своїй діяльності Департамент керується Конституцією і Законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Кременчуцької міської ради і виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, розпорядженнями міського голови, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, а також Положенням про Департамент.
З питань організації та методики ведення роботи у сфері державної реєстрації Департамент враховує рекомендації Міністерства юстиції України.

Департамент державної реєстрації