Основні вкладки

Відділ по роботі із зверненнями громадян є виконавчим органом виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі – відділ по роботі із зверненнями громадян).
Відділ по роботі із зверненнями громадян підзвітний та підконтрольний Кременчуцькій міській раді Полтавської області, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, безпосередньо - керуючому справами виконкому міської ради.
У своїй діяльності відділ по роботі із зверненнями громадян керується Конституцією України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, вимогами Державного стандарту України ДСТУ ISO 9001:2009, Міжнародного стандарту ISO 9001:2008, цим Положенням та іншими нормативними актами.

Відділ по роботі із зверненнями громадян