Основні вкладки

Відділ оперативного контролю за станом в місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі Відділ) є виконавчим органом Кременчуцької міської ради, утворюється міською радою, їй підзвітний та підконтрольний, підпорядкований її виконавчому комітету та першому заступнику міського голови.
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням, і діє відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001: 2008.

Відділ оперативного контролю за станом в місті