Основні вкладки

Відділ з питань кадрової роботи (далі відділ) забезпечує організацію кадрової роботи апарату виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської обл
Відділ безпосередньо підпорядкований міському голові.
У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Кодексом законів про працю України та іншими законодавчими актами, а також рішеннями міської ради, виконавчого комітету, та розпорядженнями міського голови і цим Положенням.

Відділ з питань кадрової роботи