Основні вкладки

Відділ забезпечення діяльності керівництва апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі – відділ) є виконавчим органом Кременчуцької міської ради Полтавської області.
Відділ підзвітний та підконтрольний Кременчуцькій міській раді, підпорядкований міському голові, безпосередньо – керівнику апарату міського голови.
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, а також рішеннями Кременчуцької міської ради Полтавської області та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням, і діє відповідно до вимог Державного стандарту України (ДСТУ ISO 9001), Міжнародного стандарту ISO 9001.

Відділ забезпечення діяльності керівництва апарату міського голови