Основні вкладки

Апарат міського голови є виконавчим органом міської ради, створюється Кременчуцькою міською радою, підзвітний та підконтрольний міській раді. Знаходиться в підпорядкуванні міського голови і виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
Апарат міського голови у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
Апарат міського голови вирішує поставлені перед ним завдання в тісній взаємодії із заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконкому міської ради, а також з керівниками інших підрозділів, підпорядкованих виконкому міської ради.

Апарат міського голови