Основні вкладки

Адміністративно-господарський відділ виконавчого комітету Кременчуцької міської ради є відділом виконкому міської ради.
Відділ підзвітній і підконтрольний міській раді, підпорядкований міському голові і виконкому міської ради, безпосередньо підпорядковується керуючому справами виконкому міської ради.
У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Кодексом Законів про Працю України, іншими законами України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, методичними та нормативними матеріалами, які стосуються адміністративно-господарського обслуговування установ, вимогами Державного стандарту України ДСТУ ISO 9001:2001, Міжнародного стандарту ISO 9001:2008 та цим Положенням.

Адміністративно-господарський відділ