Основні вкладки

Основні завдання та функції:
1. Основним видом діяльності підприємства є медична практика.
2. Адаптація і впровадження існуючих стандартів надання медичної допомоги МОЗ України жінкам та новонародженим в районі діяльності.
3.Використання сучасних методів лікування акушерської, перинатальної та неонатальної патології.
4. Надання кваліфікованими фахівцями консультативної допомоги жінкам, подружнім парам, вагітним, роділлям, породіллям.
5. Забезпечення етапності в здійсненні неонатального догляду та тривалої реабілітації дітей, народжених передчасно, а також з різними формами пренатальної патології, внутрішньо утробним інфікуванням та пологовими травмами.
6. Пропаганда здорового способу життя, позитивного ставлення до вагітності, природного перебігу пологів, раннього прикладання до грудей і грудного вигодовування, а також відношення до ще ненародженої дитини, як до особистості, що має певні права.
7. Придбання, зберігання, перевезення, знищення, облік, використання, відпуск (реалізація) наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів.
8.Отримання, перевезення та використання препаратів і компонентів донорської крові, ауто плазми.
9.Надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на безоплатній та платній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про медичне обслуговування та медичне страхування.
10.Клінічна апробація нових медикаментів, устаткування, приладів та інших матеріалів.
11.Здача майна в оренду, в тому числі нерухомого.
12. Підприємство може бути клінічною та учбовою базою вищих медичних учбових закладів.
13. Приймати участь у програмах медичного страхування населення.

Ліцензія

Інший Доступ

Інформація з цієї сторінки (метадані цього набору даних) також доступна в наступних форматах

JSON RDF

З допомогою DKAN API

Соціальні Мережі

Надходження і використання благодійної допомоги

ПолеЗначення
Видавець
Дата зміни
2019-08-05
Дата випуску
2019-08-05
Частота
Щоквартально
Ідентифікатор
e64c71bd-3ba1-4f1d-998c-41be43106299
Мова
Ukrainian (Ukraine)
Ліцензія
Автор
Дмитренко В.І.
Контактна Особа
Хоменко В.О.
Контактна адреса електронної пошти
Рівень доступу громадськості
Public