Основні вкладки

Організаційно-контрольний відділ утворюється розпорядженням міського голови у загальній структурі апарату виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.
Організаційно-контрольний відділ є підзвітним і підконтрольним виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, міському голові та знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні міському голові.
Організаційно-контрольний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Кременчуцької міської ради Полтавської області, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та Положенням про відділ.

Ліцензія

Інший Доступ

Інформація з цієї сторінки (метадані цього набору даних) також доступна в наступних форматах

JSON RDF

З допомогою DKAN API

Соціальні Мережі

Загальна інформація. Організаційно-контрольний відділ апарату міського голови виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Інформація про відділ

ПолеЗначення
Видавець
Дата зміни
2018-10-25
Дата випуску
2018-10-25
Ідентифікатор
eef43bbc-2a5f-4b03-9d5a-b31a2e9b86fb
Ліцензія
Рівень доступу громадськості
Public