Основні вкладки

Відділ оперативного контролю за станом в місті виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі Відділ) є виконавчим органом Кременчуцької міської ради, утворюється міською радою, їй підзвітний та підконтрольний, підпорядкований її виконавчому комітету та першому заступнику міського голови.
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням, і діє відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001: 2008.

Ліцензія

Інший Доступ

Інформація з цієї сторінки (метадані цього набору даних) також доступна в наступних форматах

JSON RDF

З допомогою DKAN API

Соціальні Мережі

Загальна інформація. Відділ оперативного контролю за станом в місті Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

ПолеЗначення
Видавець
Дата зміни
2018-05-31
Дата випуску
2018-05-31
Ідентифікатор
0937e4de-8cc1-42d1-9af9-48304c1eb2c4
Місцезнаходження / географічне покриття
39600, Полтавська обл., м. Кременчук, пл. Перемоги, 2
Ліцензія
Автор
Глущенко Л.В.
Контактна Особа
Глущенко Л.В.
Контактна адреса електронної пошти
Рівень доступу громадськості
Public