Основні вкладки

Відділ з питань кадрової роботи (далі відділ) забезпечує організацію кадрової роботи апарату виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської обл
Відділ безпосередньо підпорядкований міському голові.
У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Кодексом законів про працю України та іншими законодавчими актами, а також рішеннями міської ради, виконавчого комітету, та розпорядженнями міського голови і цим Положенням.

Ліцензія

Інший Доступ

Інформація з цієї сторінки (метадані цього набору даних) також доступна в наступних форматах

JSON RDF

З допомогою DKAN API

Соціальні Мережі

Загальна інформація. Відділ з питань кадрової роботи

ПолеЗначення
Видавець
Дата зміни
2018-08-21
Дата випуску
2018-08-21
Ідентифікатор
ceea6c22-8090-4953-b990-a41b03670c3b
Місцезнаходження / географічне покриття
39600, Полтавська обл., м. Кременчук, площа Перемоги, буд. 2
Ліцензія
Автор
Білокінь В.А.
Контактна Особа
Білокінь В.А.
Контактна адреса електронної пошти
Рівень доступу громадськості
Public