Основні вкладки

Апарат міського голови є виконавчим органом міської ради, створюється Кременчуцькою міською радою, підзвітний та підконтрольний міській раді. Знаходиться в підпорядкуванні міського голови і виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
Апарат міського голови у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України іншими нормативними актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
Апарат міського голови вирішує поставлені перед ним завдання в тісній взаємодії із заступниками міського голови, секретарем міської ради, керуючим справами виконкому міської ради, а також з керівниками інших підрозділів, підпорядкованих виконкому міської ради.

Мапа даних

Ліцензія

Інший Доступ

Інформація з цієї сторінки (метадані цього набору даних) також доступна в наступних форматах

JSON RDF

З допомогою DKAN API

Соціальні Мережі

Загальна інформація. Апарат міського голови

Загальна інформація. Апарат міського голови

ПолеЗначення
Видавець
Дата зміни
2018-08-30
Дата випуску
2018-08-30
Ідентифікатор
b2705f91-2c3d-483c-ab0b-940862bad1dd
Просторовий / географічний простір
POINT (33.404912352562 49.062492802114)
Ліцензія
Контактна Особа
Пищита Світлана Миколаївна
Контактна адреса електронної пошти
Рівень доступу громадськості
Public