Основні вкладки

Основні завдання та функції:
- Здійснення моніторингу проведення мирних зібрань і організація в установленому порядку, разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, розгляду вимог учасників зазначених акцій та інформування про результати.
- Участь у відповідних заходах (збори, громадські слухання, мітинги тощо), що пов’язані з вирішенням питань компетенції відділу.
- Здійснення моніторингу Інтернет-ресурсів, засобів масової інформації.
- Розгляд звернень громадян, установ, громадських організацій та політичних партій в рамках компетенції відділу, а також підготовка відповідних довідок та відповідей по ним.
- Здійснення взаємодії з громадськими організаціями, релігійними громадами та політичними партіями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, соціальних та інших інтересів з урахуванням державної та місцевої політики.
- Підготовка проектів розпоряджень міського голови, рішень міської ради, рішень виконавчого комітету та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу.
- Узагальнення інформації про найважливіші події суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку міста.
- Забезпечення оперативного інформування державних органів вищого рівня з питань, що належать до компетенції відділу.
- Забезпечення взаємозв’язку з правоохоронними органами з питань, віднесених до компетенції відділу.

Ліцензія

Інший Доступ

Інформація з цієї сторінки (метадані цього набору даних) також доступна в наступних форматах

JSON RDF

З допомогою DKAN API

Соціальні Мережі

Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проекти, результати голосування, реалізацію підтриманих проектів

Про проекти Громадського бюджету міста Кременчука

ПолеЗначення
Видавець
Дата зміни
2019-07-12
Дата випуску
2019-07-12
Частота
Щорічно
Ідентифікатор
9b2cc7ac-ddd5-45cd-bbdf-6ed06c57eed6
Мова
Ukrainian (Ukraine)
Ліцензія
Автор
Багмет Анна Сергіївна
Контактна Особа
Іванова Анна Олександрівна
Контактна адреса електронної пошти
Рівень доступу громадськості
Public